Saturday , June 3 2023

AIK Bank: Consolidation and Digitalizacija bankarskog sector[ad_1]

AIK Bank: Consolidation and Digitalizacija bankarskog sector

Consolidation and digitalizacija water treatment koji su obeležili proteklu deceniju poslovanja bankarskog sektora u svetu.

Digitalizacija je jedan od završnih ključnih procesa konsolidacije, koji su počeli pre deset godina u jeku svetske ekonomske krize.

Na konsolidaciju su potrošeni bilioni dollar. In addition to the digitalizaciju će bankerski sector, the "Gartner", which is the only company in the world, has a 519 million dollar worth of globalnom nivou potrošiti čak. Jedna od najvećih svetskih banaka UBS najavila je da će potrošiti na te poslove 3.2 milijarde švajcarskih franaka (od toga 800 miliona na istraživanje i razvoj).

Svet se suočava s reinterpretacijom pojma "banka" koja se do sada doživljavala samo kao šalter u ekspozituri. Menja se kompletan tradicionalni model organizacije, koji je počivao na ulaganju u opremanje i širenje mreža filijala i kadrove. Neke banke u Europa, na primer, sda već 20 odsto keš kredita prodaju kroz digitalne kanalale. Au Nemačkoj je sve više FinTech Kompanija koje se bave samo prikupljanjem depozita, što banke pozdravljaju jer na kraju najviše koristi imaju klijenti.

"Sve više softverskih i FinTech Kompanija ulazi na tržište finansijskih servisa." Takojje, sve je zastupljeniji model koopeticije izmedju banaka i fintech kompanija, a sve u cilju zadovoljavanja potreba klijenata ", smatra Bojan Pavlović, directors direct channel AIK Banke.

Te promene naterale su klasične banke u planovima za ovu godinu kao prioritet zakrtaju uvodjenje / primenu digitalne transformacije (85 odsto svetskih banaka). Cilj je da se digitalnim umrežavanjem, upotrebom novih tehnologija uz promenu korporativne kulture postigne veća dostupnost potencijalnim klijentima i poveća konkurentnost.

U tehničkom smislu digitalna komunikacija i ugovaranje izmedju klijenata i banaka već sada je izvodljiva, ali radi se i na unapredjenjima regulatornog okvira i državnoj organizaciji.

Da bi banka pomoću odgovarajuće softvera upoznala klijenta i utvrdila verovatnoću redovne otplate kredi, ona mora da ima mnogo podataka o njemu (mesto stanovanja, zaposlenje, letovanje, poreske obaveze, vlasništvo nad pokretnom i nepokretnom imovinom, plaćene i neplaćene kazne, saobrećajni prekršaji, isplaćene hate, vow provedeno na putu, kupovina podataka preko interneta, da li je osudjivan). Te podatke moguće je sakupiti iz mnogo umreženih državnih baza podataka (big data). I regulate the content of the regulator as well as the bank profile of the company and its members, as well as any other member of the registrar.

AIK Bank, kao jedna od najvećih srpskih banaka, uveliko ješša u digitalnu komunikaciju s klijentima i digitalnu transformaciju poslovanja. Trenutno ima najpovoljniji na tržištu "Start package" is available for download at 250 dinara mesečno dobija kompletan set usluga.

Oversized packages are P2P service (slanje novca bilo kome putem e / mBanking aplikacija, gda primalac može podići novac bez kartice na bilo kom bankomatu AIK banke). Tu je zatim, nova e / mBanking plaforma koja omogućava besplatnu realizacija naloga za plaćanje za korisnike sa aktiviranom e / mBanking uslugom, kao i povoljniji kurs konverzije valuta u okviru Start packages tekućeg računa.

It offers a wide range of services: AIKeWallet aplikacija / service (as well as a debit card with a smart phone, this digital content will be available for free, online payment), prodaja na rate, bez kakata i naknada za korisnike kreditnih kartica AIK Bank, osiguranje, dozvoljena pozajmicu do 30.000 dinara i platna kartica andzana za depozitne račune za podizanje novca ili kupovinu.

"Praktično, samo realizacija nekoliko računa komunalnih usluga putem e / mBankinga, koja je besplatna, uštedi korisniku više nego što je cena mesečnog paket računa", zaključuje Pavlović.

[ad_2]
Source link